News

Badania dla dzieci - 15.10.2020

W dniu 15.10.2020 na treningu o godz. 17.30 będzie możliwość wzięcia udziału w badaniach. Wymagana jednak jest zgoda rodziców, więc chętnych do udziału prosimy o wypełnienie przed treningiem dokumentów u trenera przy wejściu do budynku.

 

OPIS BADANIA:

Do BEZINWAZYJNEGO I BEZPIECZNEGO DLA ZDROWIA
badania zostaną zakwalifikowane dzieci w wieku 9-17 lat(wyznacza trener,
decyduje rodzic), które nie mają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania
wysiłku fizycznego. Zostaną oni objęci podstawowym badaniem lekarskim, oraz
zostaną przeprowadzone specjalistyczne, nieinwazyjne badania, mające na celu
scharakteryzowanie stopień nasilenia dolegliwości astmatycznych i
alergicznych. Ponadto, zostaną wykonane szczegółowe pomiary
antropometryczne, wzrost, waga, BMI oraz analiza składu ciała na specjalnej
wadze Tanita.
Badania czynnościowe płuc zostaną przeprowadzone przy użyciu
Spirometru Medikro Pro firmy Pro-Medica przez wykonawcę projektu,
posiadającego umiejętności w tym zakresie.
Od wszystkich pacjentów zostanie pobrany wymaz z jamy nosowo-
gardłowej, celem wykonania wymazu w kierunku eozynofilii. Badanie zostanie
wykonane w specjalistycznym laboratorium.
Od wszystkich pacjentów zostanie również pobrana próbka moczu w ilości 10
ml. Próbki zostaną przetransportowane do laboratorium Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu. Następnie przy pomocy metody
immunoenzymatycznej (test ELISA) zostanie oznaczone eozynofilowe białko X
(EPX).

W trakcie treningu wieczornego zostaną dokonane pomiary i wymazy
opisane wyżej.
Po odbyciu kilku jednostek treningowych w warunkach wysokogórskich
odpowiadających wysokości 2500mnpm (hipoksja), procedura badawcza zostanie
powtórzona.
Po opracowaniu wyników badań zostaną one zreferowane przez głównego
wykonawcę projektu.

Zachęcamy do udziału w badaniach!

Ostatnio Dodane