News

Wytyczne dotyczące zajęć judo

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i zasadami obowiązującymi na zajęciach judo dla dzieci od 7 września 2020 roku.

 

1. Przed i po zajęciach obowiązuje dezynfekcja rąk - płyn do dezynfekcji dostępny przy wejściu na obiekt.

2. Dzieci na obiekt przychodzą w maseczkach, jednak na zajęciach ćwiczymy bez maseczek.

3. Godziny zajęć przedstawione na grafiku uwzględniają 15 minut przerwy między grupami na przewietrzenie sali, dlatego zajęcia będą się kończyć 15 minut wcześniej jeśli po danej grupie wchodzi od razu następna.

4. Dzieci powinny przychodzić nie wcześniej niż 5-10 minut przed swoim treningiem i opuszczać obiekt zaraz po nim.

5. Nie ma możliwości uczestniczenia, przebywania na zajęciach innej grupy (przychodzenia wcześniej i wchodzenia na salę judo itp.)

6. Rodzice mogą wejść na obiekt AWFu jedynie w maseczkach, nie ma możliwości przebywania na sali judo podczas zajęć. Prosimy o odprowadzanie i odbieranie dzieci, nie przebywanie na terenie obiektu (przychodzimy do trenerów jedynie w ważnych sprawach lub kontaktujemy się telefonicznie).

7. W treningach mogą uczestniczyć dzieci jedynie wcześniej zapisane i zweryfikowane przez trenerów prowadzących.

8. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia deklaracji zdrowotnej przed pierwszymi zajęciami i informowania o wszelkich zmianach.

Ostatnio Dodane